faq

willen is kunnen!

powered by

WIT PNG.png

De informatie op deze website (www.zeumerenmoddert.com) heeft een informatief karakter. Ondanks de bestede zorg aan inhoud, ontwerp, samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt de organisatie geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is en/of zouden kunnen zijn van onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder enige aankondiging aan de gebruiker worden gewijzigd. De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen en of andere schadelijke componenten door/bij het gebruik van de website.

  • Facebook - Grey Circle